Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 177 SGK Lịch sử  lớp 12:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở miền Nam đã diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 12:

 Hoàn cảnh:

– Mâu thuẫn trong nội bộ nước Mĩ sau cuộc bầu cử năm 1968, tạo điều kiện cho ta tiếp tục đấu tranh chống Mĩ cứu nước.

– Tương quan lực lượng có lợi cho ta, Trung ương Đảng đã ra chủ trương mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.

* Diễn biến:

– Ngày 31 – 1 – 1968, cuộc tập kích của quân chủ lực vào các đô thị miền Nam đã mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy.

– Diễn ra qua 3 đợt: từ đêm 30 – 1 đến ngày 25 – 2; tháng 5 và 6; tháng 8 và 9 – 1968.

– Quân dân ta ở miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37/44 tỉnh, 4/6 đô thị lớn, 64/242 quận lị và ở hầu khắp các “ấp chiến lược”, các vùng nông thôn.

– Tại Sài Gòn, Quân giải phóng tiến công các vị trí đầu não của địch… phá hủy một khối lượng lớn vật chất và phương tiện chiến tranh của chúng.

* Kết quả:

– Nhiều lực lượng mới chống Mĩ, chống chính quyền Sài Gòn ra đời.

– Mặt trận đoàn kết dân tộc chống Mĩ, cứu nước được mở rộng.

– Tổ chức Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình ở Sài Gòn, Huế và toàn miền Nam, đại diện cho các tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở các thành thị, được thành lập .

– Mĩ phải tuyên bố chấm dứt ném bom không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc và chấp nhận ngồi vào bàn Hội nghị Paris để đàm phán với ta

* Ý nghĩa:

– Cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân đã mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ,

– Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược , chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

(BAIVIET.COM)