Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10:

Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 112 SGK Lịch sử lớp 10:

Thế mạnh của nghề thủ công thời kỳ này là: có nhiều sản phẩm phong phú, hấp dẫn có trình độ kỹ thuật cao: lụa là, gấm vóc, đồ gốm… được người tiêu dùng, đặc biệt là thương nhân nước ngoài rất ưa thích.

(BAIVIET.COM)