Trả lời câu hỏi 2 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 22 Trang 106 SGK Lịch sử lớp 7:

Các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI:

– Khởi nghĩa Trần Tuân (cuối năm 1511) ở Sơn Tây (Hà Nội).

– Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng (năm 1512) ở Nghệ An, Thanh Hóa.

– Khởi nghĩa Phùng Chương (năm 1515) ở vùng núi Tam Đảo.

– Khởi nghĩa của Trần Cảo (năm 1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh).

BAIVIET.COM