Trả lời câu hỏi 2 Bài 21 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 – 1945.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 21 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 9:

Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 9:

– Thực dân Pháp lúc này đang yếu thế ở cả nước Pháp và Đông Dương (nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng).

– Mặt khác, Pháp muốn dựa vào Nhật để chống phá cách mạng Đông Dương.

– Phát xít Nhật muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và cùng chống phá cách mạng Đông Dương, vơ vét sức người, sức của phục vụ cuộc chiến tranh của Nhật, làm bàn đạp tấn công xuống các nước ở phía Nam Thái Bình Dương.

(BAIVIET.COM)