Trả lời câu hỏi 2 Bài 21 trang 70 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Quang hợp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 21 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Cành rong trong cốc nào chế tạo được tinh bột? Vì sao?

– Những hiện tượng nào chứng tỏ cành rong trong cốc đó đã thải ra khí? Đó là khí gì?

– Có thể rút được kết luận gì qua thí nghiệm?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 70 SGK Sinh học lớp 6:

– Cành rong ở cốc B có quang hợp chế tạo được tinh bột vì được để ngoài ánh sáng.

– Ta thấy ở cốc B có xuất hiện bọt khí, khi đưa que đóm vừa tắt lại bùng cháy chứng tỏ khí đó là khí oxi.

– Kết luận rút ra qua thí nghiệm là quang hợp tạo ra khí oxi.

BAIVIET.COM