Trả lời câu hỏi 2 Bài 21 trang 63 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 63 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Đột biến gen.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 21 Trang 63 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 63 SGK Sinh học lớp 9:

Hình 21.2 , 21.3 là đột biến gen có hại.

Hình 21.4 là đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và cả con người.

(BAIVIET.COM)