Trả lời câu hỏi 2 Bài 21 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 10

Bcâu hỏi 2 Bài 21 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 21 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 10:

Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê – Trịnh?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 10:

– Về cơ bản bộ máy nhà nước được tổ chức theo mô hình thời Lê sơ

– Nhưng triều đình nhà Lê không còn năm thực quyền mà quyền lực nằm trong tay chúa Trịnh.

(BAIVIET.COM)