Trả lời câu hỏi 2 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6:

Việc phân chia số bữa ăn trong ngày có ảnh hưởng gì đến việc tổ chức ăn uống hợp lí ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 21 Trang 105 SGK Công nghệ lớp 6:

Có.

(BAIVIET.COM)