Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 7:

Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào ? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 7:

* Tổ chức quân đội thời Lê Sơ:

– Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”

– Quân đội có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa phương.

– Các binh chủng: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

– Vũ khí: đao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

– Hàng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Vùng biên giới đều có bố trí quân đội mạnh canh phòng và bảo vệ, không để xâm lấn.

* Nhận xét về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích:

– Đoạn trích trên thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của nhà Lê sơ.

– Đây cũng là lời răn đe, bài học cho các thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.

BAIVIET.COM