Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 – 1939?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 79 SGK Lịch sử lớp 9:

– Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

– Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

– Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).

– Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội với hai nạn rưỡi người tham gia.

– Phong trào báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

– Đấu tranh nghị trường.

(BAIVIET.COM)