Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 117 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 117 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 117 SGK Lịch sử  lớp 11:

Hãy thuật lại “vụ Đuy-puy” và nêu kết cục của nó.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 117 SGK Lịch sử lớp 11:

Thuật lại “vụ Đuy-puy” :

– Đuy-puy là một tên lái buôn hiếu chiến, muốn dùng đường sông Hồng chở hàng hóa, vũ khí qua miền Bắc chuyển lên TQ để tạo cớ xâm lược Bắc Kì.

– Trong khi tư bản Pháp còn dè dặt với Bắc Kì thì Đuy-puy đã tự mình hành động. Y tự ý đi từ Hương Cảng và Thượng Hải để sắm pháo, thuyền, mua vũ khí, đạn dược, mộ quân lính kéo tới Bắc Kì. 11 – 1872, ỷ thế nhà Thanh, Đuy-puy tự tiện cho tàu ngược sông Hồng lên Vân Nam (TQ) mặc dù chưa được phép của triều đình Huế. Hắn còn ngang ngược đòi đóng quân bên bờ sông Hồng.

Kết cục của “vụ Đuy-puy”:

⇒ Quan hệ giữa triều đình Huế và thực dân Pháp trở nên căng thằng, lấy cớ “giải quyết vụ Đuy-puy đang gây rối ở Hà Nội, thực dân Pháp hiếu chiến ở Sài Gòn đã đem quân ra Bắc. Đội quân do đại úy Gác-ni-ê chỉ huy, bề ngoài với danh nghĩa giải quyết vụ Đuy-puy, nhưng bên trong chính là kiếm cớ can thiệp sâu vào vđ Bắc Kì.

(BAIVIET.COM)