Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử  lớp 10:

Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 103 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ghi danh có trí thức tài giỏi đỗ đạt trong các kì thi.

– Cổ vũ, khuyến khích hoạt động học tập, thi cử

(BAIVIET.COM)