Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7:

– Văn học thời Lê sơ phát triển phong phú:

+ Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo,…

+ Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. Có những tác phẩm nổi tiếng như: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

– Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

BAIVIET.COM