Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK Toán 9 – Tập 2:

Tra loi cau hoi 2 Bai 2 Trang 9 SGK Toan lop 9 - Tap 2 - De bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK Toán 9 – Tập 2:

Nếu điểm M thuộc đường thẳng ax + by = c thì tọa độ (xo; yo) của điểm M là một nghiệm của phương trình ax + by = c.

(BAIVIET.COM)