Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 9 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 9:

Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của menden ,hãy điền các từ hay cụm từ :đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau ?

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 … về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình …

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 9 SGK Sinh học lớp 9:

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

(BAIVIET.COM)