Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7:

Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 8 SGK Lịch sử lớp 7:

– Cướp bóc của cải, tài nguyên từ các thuộc địa.

– Buôn bán nô lệ da đen từ châu Phi qua châu Mĩ và châu Âu.

– Cướp biển.

– Quý tộc, tư sản dùng bạo lực “rào đất, cướp ruộng”. Hàng vạn nông nô mất ruộng, và làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

– Từ đó, quý tộc và tư sản đac có được nguồn vốn ban đầu và một đội ngũ đông đảo những người làm thuê.

(BAIVIET.COM)