Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 57 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 57 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được bao nhiêu đường vuông góc và bao nhiêu đường xiên đến đường thẳng d ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 trang 57 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

– Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được 1 đường vuông góc với d

– Từ một điểm A không nằm trên đường thẳng d, ta có thể kẻ được vô số đường xiên đến d

(BAIVIET.COM)