Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 49 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 49 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 49 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm 10 người được xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 49 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Số cách xếp 10 người thành 1 hàng dọc là: 10! (theo định lí)

(BAIVIET.COM)