Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 47 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 trang 47 SGK Toán 9 – Tập 1:

Với t = 1, ta có s = 50 x t – 8 = 50 x 1 – 8 = 42 (km)

Với t = 2, ta có s = 50 x t – 8 = 50 x 2 – 8 = 92 (km)

Với t = 3, ta có s = 50 x t – 8 = 50 x 3 – 8 = 142 (km)

Với t = 4, ta có s = 50 x t – 8 = 50 x 4 – 8 = 92 (km)

…….

s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác định được một giá trị tương ứng của s.

(BAIVIET.COM)