Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 45 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 45 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2 – Mặt cầu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 45 SGK Toán Hình học lớp 12:

a) Hãy xác định đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (α) biết rằng khoảng cách từ tâm O đến (α) bằng r/2.

b) Cho mặt cầu S(O; r), hai mặt phẳng (α) và (β) có khoảng cách đến tâm O của mặt cầu đã cho lần lượt là a và b (0 < a < b < r). Hãy so sánh hai bán kính của các đường tròn giao tuyến.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 45 SGK Toán Hình học lớp 12:

a) Đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (α) là đường tròn tâm H có bán kính là:

b) áp dụng câu a

=> Đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (α) có bán kính lớn hơn mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (β)

(BAIVIET.COM)