Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 19 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 19 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 19 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 19 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 vì -1 ≤ sinx ≤ 1.

(BAIVIET.COM)