Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 135 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý i² = -1, hãy tính (3 + 2i)(2 + 3i).

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 135 SGK Toán Giải tích lớp 12:

(3 + 2i)(2 + 3i) = 3.2 + 3.3i + 2i.2 + 2i.3i = 6 + 9i + 4i – 6 = 13i.

(BAIVIET.COM)