Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

– Có nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện trước chia thành dây dẫn tràn và dây dẫn …

– Dựa vào số lõi và số sợ của lõi có dây một lõi, dây …. lõi, dây lõi một sợi và lõi …. sợi.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 9:

– bọc cách điện

– nhiều, nhiều

(BAIVIET.COM)