Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với giống nào? So sánh về các chỉ tiêu gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

– Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với các giống phổ biến rộng rãi trong sản xuất đại trà.

– So sánh các chỉ tiêu sau :

  • Khả năng sinh trưởng và phát triển.
  • Năng suất của giống.
  • Khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

(BAIVIET.COM)