Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 97 SGK Lịch sử  lớp 10:

Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc Sơn Hà.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 10:

– Là đòn đánh tinh thần làm cho địch hoang mang lo sợ.

– Kích lệ tinh thần chiến đấu của nhân ta. Khẳng định chủ quyền dân tộc và chứng minh tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến của quân và dân ta.

(BAIVIET.COM)