Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 7:

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 7:

– Đầu tháng 10-1427, hơn 10 vạn viện binh từ Trung Quốc chia làm hai đạo kéo vào nước ta.

+ Đạo thứ nhất: do Liễu Thăng chỉ huy, từ Quảng Tây tiến vào theo hướng Lạng Sơn.

+ Đạo thứ hai: do Mộc Thạnh chỉ huy, từ Vân Nam tiến vào theo hướng Hà Giang.

– Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt viện quân giặc, trước hết là đạo quân của Liễu Thăng, không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta.

– Ngày 8-10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta, bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng.

– Sau khi Liễu Thăng chết, Phó tổng binh là Lương Minh lên thay, chấn chỉnh đội ngũ, tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang). Trên đường tiến quân, quân giặc liên tiếp bị phục kích ở cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến 3 vạn tên, ông binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử.

– Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang xong cũng bị tiêu diệt, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

BAIVIET.COM