Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 trang 57 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau:

– Các loại Nucleotit nào ở mARN và tARN liên kết với nhau?

– Tương quan về số lượng giữa a.a và nucleotit của mARN khi ở trong ribôxôm?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 57 SGK Sinh học lớp 9:

– Các loại nucleotit ở mẢN và tẢN kết hợp với nhau từng cặp theo NTBS: A-U; G-X.

– Cứ 3 nucleotit quy định 1 loại axit amin trong chuỗi protein.

(BAIVIET.COM)