Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

– Nguyễn Trãi là một nhà văn: Ông có nhiều tập thơ, văn nổi tiếng cả chữ Nôm và chữ Hán như: Bình ngô đại cáo, ức trai thi tập, quốc âm thi tập,…

– Nguyễn Trãi là một nhà khoa học: Về lĩnh vực địa lí, Nguyễn Trãi đã cho ra đời tác phẩm”Dư địa chí”. Tác phẩm đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, tài nguyên, phong tục…của nhân dân ta.

(BAIVIET.COM)