Trả lời câu hỏi 2 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8:

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 94 SGK Lịch sử lớp 8:

Ba bức ảnh phản ánh sự phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo ở Mĩ cực kì sâu sắc, sự phân phối không công bằng trong xã hội Mĩ. Đây là kết quả phát triển tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

(BAIVIET.COM)