Trả lời câu hỏi 2 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử  lớp 10:

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đời sống nhân dân ấm no,hạnh phúc

– Trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

(BAIVIET.COM)