Trả lời câu hỏi 2 Bài 18 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 18 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 6:

Hãy kể tên những món nướng mà em đã được ăn và cho biết nhận xét ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 87 SGK Công nghệ lớp 6:

Những món nướng mà em đã được ăn: Khoai nướng, thịt lợn nướng,…

(BAIVIET.COM)