Trả lời câu hỏi 2 Bài 18 trang 55 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 55 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Prôtêin.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 18 Trang 55 SGK Sinh học lớp 9:

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 18 Trang 55 SGK Sinh học lớp 9:

Tính đặc trưng của protein được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại protein), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)

(BAIVIET.COM)