Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử  lớp 10:

Các điều luật trên nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10:

– Luật pháp tạo công cụ pháp chế để ổn định xã hội

– Các điều luật trên bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của nhân dân và an ninh đất nước.

(BAIVIET.COM)