Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6:

Trước khi chế biến phải qua thao tác gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 82 SGK Công nghệ lớp 6:

Trước khi chế biến cần phải vệ sinh thực phẩm, gọt vỏ, cắt, thái nếu cần thiết.

(BAIVIET.COM)