Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 59 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 59 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 59 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 59 SGK Địa lí lớp 8:

– Vị trí gần nhau, đường giao thông về cơ bản là thuận lợi.

– Truyền thống văn hóa, sản xuất nhiều nét tương đồng.

– Lịch sử đấu tranh, xây dựng đất nước có những điểm giống nhau, con người dễ hợp tác với nhau.

BAIVIET.COM