Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 55 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra? vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra?

– Mạch rây có chức năng gì?

– Nhân dân ta thường làm như thể nào để nhân giống nhanh cây ăn quả như: cam bưởi, nhãn vải, hồng xiêm…?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Sinh học lớp 6:

– Mép phía trên chỗ cắt bị phình do các chất dinh dưỡng tổng hợp được vận chuyển từ trên xuống dưới, đến vết cắt bị ngừng lại nên các chất dinh dưỡng bị tích tụ làm phình to ra.

– Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng do lá tổng hợp đến các bộ phận khác của cây.

– Người ta thường chiết cành để nhân nhanh giống cây ăn quả.

BAIVIET.COM