Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 52 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 52 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 52 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

– Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

– Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

– Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 52 SGK Sinh học lớp 9:

– ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.

– Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết với nhau thành cặp theo NTBS: A-U; T-A; G-X ; X-G.

– Trình tự của các loại đơn phân trên mạch ARN tương tự như trình tự các loại đơn phân trên mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U

(BAIVIET.COM)