Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy nêu những nét chính về một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 86 SGK Lịch sử lớp 10:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)

– Tháng 3 năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, chiếm được Cổ Loa, buộc thái thú Tô Định phải trốn về Trung Quốc. Khởi nghĩa thắng lợi Trưng Trắc lên làm vua đóng đô ở Mê Linh.

– Năm 42, nhà Hán đưa 2 vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng thất bại.

– Ý nghĩa

+ Mở đầu cho cuộc đấu tranh chống áp bức, đô hộ của nhân dân Âu Lạc.

+ Khẳng định khả năng và vai trò của phụ nữ trong đấu tranh.

(BAIVIET.COM)