Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về cuộc sống của vua quan nhà Trần nửa cuối thế kỉ XIV ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 7:

– Vua, quan, vương hầu ăn chơi sa đọa : nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ, lãng phí tiền của, hoang dâm…

– Mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, nhất là khi Dương Nhật Lễ được đưa lên làm vua.

 BAIVIET.COM