Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 64 SGK Lịch sử  lớp 9:

Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9:

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu nước Tâm tâm xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ cũng như chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này.

– Trên cơ sở tổ chức Tâm tâm xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2-1925) và từ hạt nhân đó. Người thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925).

(BAIVIET.COM)