Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 trang 55 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 55 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 55 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

tra loi cau hoi 2 bai 16 trang 55 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 55 SGK Địa lí lớp 8:

– Cam-pu-chia: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm: 18,5%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 9,3; tỉ trọng ngành dịch vụ 9,2%.

– Lào: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,3%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 8,3%, tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.

– Phi-líp-pin: tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 9.1%; tỉ trọng ngàng công nghiệp giảm 7,7%; tỉ trọng dịch vụ tăng 16,8%.

– Thái Lan: tỉ trọng công nghiệp giảm 12,7%, tỉ tọng ngành công nghiệp tăng 11,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 1,4 %.

BAIVIET.COM