Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 trang 51 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Thân to ra do đâu?

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6

– Vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào?

– Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào ?

– Thân cây to ra nhờ đâu?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6:

– Vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ.

– Trụ giữa to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ.

– Thân cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

BAIVIET.COM