Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10:

Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 82 SGK Lịch sử lớp 10:

– Ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa của nhân dân ta

– Làng xã vẫn do người Việt đứng đầu- đấy là bức thành trị vững chắc để bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc.

(BAIVIET.COM)