Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 11:

Nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937) diễn ra như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 11:

– Sau chiến tranh Bắc phạt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đấu tranh chống chính phủ Quốc dân Đảng (1927 – 1937) cuộc nội chiến kéo dài 10 năm.

+ Quân Tưởng đã tổ chức 4 lần vây quét lớn, nhằm tiêu diệt Cộng sản nhưng đều thất bại. Lần thứ 5 (1933 – 1934) thì lực lượng cách mạng thiệt hại nặng nề và bị bao vây.

+ Tháng 10/1934: Quân cách mạng phá vây rút khỏi căn cứ tiến lên phía bắc (Vạn lí Trường Chinh).

+ Tháng 01/1935: Mao Trạch Đông trở thành chủ tịch Đảng.

+ Tháng 7/1937: Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Quốc – Cộng hợp tác, thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật.

⇒ Cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì kháng chiến chống Nhật.

(BAIVIET.COM)