Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 8:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã làm được những việc gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 77 SGK Lịch sử lớp 8:

Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga hoàng, quyền lực chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô viết của công nông binh, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản.

(BAIVIET.COM)