Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 6:

Ngoài nước uống, còn có nguồn nào khác cung cấp nước cho cơ thể ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 6:

Ngoài nước uống, còn có nguồn nào khác cung cấp nước cho cơ thể như: nước trong thực phẩm chúng ta ăn, nước dinh dưỡng truyền qua kim tiêm,…

(BAIVIET.COM)