Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 63 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 63 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Tiêu hóa ở động vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 63 SGK Sinh học lớp 11

– Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa.

– Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 63 SGK Sinh học lớp 11:

– Quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa:

Túi tiêu hóa có hình túi và được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài. Lỗ thông vừa làm chức năng của miệng vừa làm chức năng của hậu môn, nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi tiêu hóa, đồng thời các chất thải cũng đi qua lỗ thông đó ra ngoài.

Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến. Các tế bào này tiết enzim tiêu hóa vào lòng ống tiêu hóa.

Ở túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa).

– Trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào để trở thành dạng các chất hữu cơ đơn giản để cơ thể có thể sử dụng được.

BAIVIET.COM