Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 9:

– Chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ, mang tính chất yêu nước, dân chủ rõ nét.

– Nhìn chung, phong trào phát triển mạnh mẽ, lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú, sôi nổi.

(BAIVIET.COM)