Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 58 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 58 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Thương mại và du lịch.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 58 SGK Địa lí lớp 9:

Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 58 SGK Địa lí lớp 9:

– Nhận xét: Trong cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta năm 2002, chiếm tỉ trọng lớn nhất là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 40,6%, tiếp đến là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản 31,8%, sau cùng là hàng nông, lâm, thuỷ sản 27,6%

– Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta:

+ Khoáng sản: dầu thô, than đá,…

+ Nông sản, thuỷ sản: gạo, cà phê, điều, tôm, cá, mực đông lạnh,…

+ Sản phẩm công nghiệp chế biến: hàng dệt may, điện tử,…

BAIVIET.COM