Trả lời câu hỏi 2 Bài 15 trang 54 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Giun đất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt đầu xuất hiện ở giun đất?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

– Hệ tuần hoàn

– Hệ thần kinh

(BAIVIET.COM)